Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή

Η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, αφορά αποκλειστικά το εαρινό εξάμηνο 2024Α και θα συνοδεύει τη σύμβαση του εκπαιδευτή,
σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
H υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει είτε να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη
(πχ να έχει εκδοθεί ή να έχει υπογραφεί μέσω του gov.gr)
είτε να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και να υπάρχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
από το Διευθυντή της Σ.Α.Ε.Κ. ή άλλη αρμόδια αρχή.
Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση
Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη μορφή πατήστε εδώ
Αξιολόγηση της εφαρμογής "Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή
Πατήστε εδώ για την αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής
Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- Η εφαρμογή δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο από όσα καταχωρούνται για την έκδοση της ΥΔ.
- Η ιστοσελίδα δε χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας.
- Η ιστοσελίδα είναι ανεξάρτητη και δεν έχει καμία διασύνδεση με το gov.gr.
Μετά τη μετάβαση στο gov.gr ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr