Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή

για την ανάθεση μαθημάτων σε Δημόσια ΙΕΚ

Η Υπεύθυνη δήλωση ισχύει για το τρέχον εξάμηνο 2022Α

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα συνοδεύει τη σύμβαση του εκπαιδευτή,
θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή από τον εκπαιδευτή, όπως και η σύμβαση.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αυτή έχει εκδοθεί από το gov.gr
μιας και αυτή φέρει μοναδικό Κωδικό επαλήθευσης.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το κενό έντυπο της δήλωσης
αν επιθυμείτε να το συμπληρώσετε χειρόγραφα.
Αξιολόγηση της εφαρμογής "Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή
Πατήστε εδώ για την αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής
Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- Η εφαρμογή δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο από όσα καταχωρούνται για την έκδοση της ΥΔ.
- Η ιστοσελίδα δε χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας.
- Η ιστοσελίδα είναι ανεξάρτητη και δεν έχει καμία διασύνδεση με το gov.gr.
Μετά τη μετάβαση στο gov.gr ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr